Het vraagt een behoorlijke portie durf om niet ‘mee te gaan met’ of ‘je te verzetten tegen’ gangbare regels en richtlijnen maar kwetsbaar je eigen alternatief op tafel te durven leggen. Het vergt een speelse houding om open te staan voor de verrassingen die het leven biedt, wetende dat – wat er ook gebeurt – je het op kunt vangen. De combinatie van de openheid voor het leven en de kwetsbaarheid durven omarmen is exact datgene wat het nastreven van idealen mogelijk maakt. Het is daar waar de missie van Moedige Leiders begint.

Moedige Leiders is een trainingsbureau voor sensitieve levenskunstenaars, creatieve denkers, firestarters en zelfbeeldhouwers. De verwijzing van leiderschap heeft overigens niets te maken met planning of management. Het is ’t vermogen met (mogelijk) falen om te gaan, je talenten ten volste te benutten, je missie te leven en alles wat daartussen gebeurt te durven omarmen.

Aan de voorkant ziet dit eruit als doelgerichtheid, sterke keuzes maken en grenzen stellen. Als staan voor wie je bent en daarmee zichtbaar durven zijn. Aan de achterzijde betekent dit veel meer primair een goede omgang met emoties. Het is het vermogen om comfortabel met ongemak om te gaan. Jezelf motiveren voor je belangrijkste waarden te gaan staan, juist in moeilijke tijden. Mild kunnen zijn, vooral naar jezelf. En open durven zijn, in de aanblik van ongemak en ongewenste gevoelens. Dit is hoe ik je dit leer!

Geen balans maar opschudding & speelruimte!

Out-of-the-box denken. Nét even verder doorvragen. Creativiteit gedijt bij chaos en onvoorspelbaarheid. Het vergt dan ook een speelse houding om open te staan voor de verrassingen die het leven biedt. Enkel zo kan openheid voor het leven een bron worden van innovatie en originaliteit. Zorgen voor verbinding met anderen. In combinatie met het durven omarmen van onzekerheid is het exact datgene wat het nastreven van idealen mogelijk maakt. Exact waarmee jij een betere wereld voor jezelf en anderen kunt bouwen.

Speelruimte voor ervaringen
Wanneer je een oefening -welke dan ook – correct hebt gedaan… wel, dan heb je het correct gedaan. Wat het is dat je zult leren komt uit de ervaring die het je geeft. Daarom is het behalen van een succesparameter geen leren. Het is presteren. En zal ik liever met jouw ervaring aan de slag gaan.

Speelruimte in verbinding.
Wanneer we tonen wat er aan emoties in ons is laten we onszelf zien. Het is daar waar we tevoorschijn komen achter een heleboel facade. Dus accepteer gewoon wat gek of anders aan je is. Laat wat je vind van je eigenaardigheden zien. Toon jezelf, inclusief rafelrandjes. Ze maken je zo menselijk mooi.

Speelruimte buiten de lijntjes. 
Laat je innerlijke rebel vrij en ga met een bad-ass houding dwars door alle bullshit heen. Voeg met jouw manier van de dingen doen echt iets toe aan de wereld. Een creatieve insteek en gedurfde expressie leidt tot speelsheid, luchtigheid en vrijheid. Verhelder wie je bent en wat je talent is zodat je jouw speelruimte beter kunt benutten en anderen dit ook leert doen.